Välj en sida

 

Om Laddregion Mälardalen

Laddregion Mälardalen är ett initiativ från oss på Mälarenergi. Tillsammans med våra duktiga samarbetspartners möjliggör vi en lokal och regional infrastruktur för elbilar och laddhybridbilar.

Mot en grönare framtid

Laddregion Mälardalen är ett initiativ från oss på Mälarenergi. Tillsammans med våra duktiga samarbetspartners möjliggör vi en lokal och regional infrastruktur för elbilar och laddhybridbilar. Vill ditt företag bli vår partner? Kontakta nicklas.hallman@malarenergi.se

Medfinansierat av Klimatklivet

Laddregion Mälardalen är medfinansierat av Klimatklivet, läs mer på
naturvardsverket.se/klimatklivet